Cities and villages

Cities

Tiraspol

Ribnitsa

Grigoriopol

Kamenka

Bendery

Dubossary

Slobozia

Dnestrovsk

Villages

Kitskany

Stroentsy

Goian

Rashkov

Ternovka

Chobruchi